Szkolenia i konsultacje

SZKOLENIA I KONSULTACJE
  • Obowiązki i dokumentacja administratora danych w świetle RODO
    i przepisów krajowych o ochronie danych osobowych

              czas trwania: 5 godzin zegarowych,      
              cena: 270 zł netto
  • Konsultacje/szkolenia zamknięte dla pracowników Państwa firmy/jednostki
             czas trwania: do indywidualnego ustalenia z klientem
             cena: do indywidualnego ustalenia z klientem
  • Warsztaty praktyczne z przeszkoleniem teoretycznym dla Inspektorów Ochrony Danych (DPO)
              czas trwania: 2 dni po 8 godzin lekcyjnych,
              cena: 1000 zł netto