Certyfikacja

Akredytowane, przez organ nadzorczy (którym obecnie jest GIODO) oraz Polskie Centrum Akredytacji (jeżeli polski ustawodawca tak zadecyduje), podmioty będą mogły certyfikować inne podmioty w zakresie ochrony danych osobowych. Mechanizm certyfikacji będzie odbywał się poprzez nadanie znaków jakości i oznaczeń w dziedzinie ochrony danych osobowych. Certyfikacja taka będzie dobrowolna, najprawdopodobniej odpłatna i udzielana na maksymalny okres 3 lat.

Kryteria certyfikacji będzie zatwierdzał organ nadzorczy lub Europejska Rada Ochrony Danych w przypadku stosowania europejskich znaków jakości. Co ciekawe, certyfikat nadany w jednym kraju członkowskim UE, obowiązywał będzie w każdym innym kraju członkowskim. Na tym etapie nie jest wiadome, czy krajowi ustawodawcy przyjmą jednolitą opłatę za certyfikację, czy podmioty certyfikujące będą mogły konkurować cenami i zakresem usług certyfikacji na rynku europejskim. Może jednak okazać się, że hiszpańskie bądź polskie podmioty certyfikujące będą oferowały korzystniejsze ceny za wdrożenie mechanizmu certyfikacji niż przykładowo podmioty francuskie bądź holenderskie.

W nowej polskiej ustawie, której treść doprecyzuje stosowanie RODO, określony zostanie proces certyfikacji znakami jakości ochrony danych osobowych. Możemy domniemywać, iż będzie odbywało się to na wzór tworzenia i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Zapewne postępowanie o udzielenie certyfikacji poprzedzone zostanie właściwie przygotowanym wnioskiem. Rozpoczynać będzie się audytem, następnie po stosownej ocenie wyników, wydaniem certyfikacji i okresową weryfikacją – sprawdzeniem stosowanych zasad, norm i zabezpieczeń przez podmiot, któremu jej udzielono.

Uzyskanie certyfikatu ochrony danych osobowych niewątpliwie wpłynie na wyższy poziom ochrony tych danych w jednostce. Będzie miało korzystny wpływ na budowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa na rynku, a co za tym idzie podniesienie poziomu konkurencyjności. Jednocześnie udzielenie certyfikacji pomiotowi może mieć także znaczenie dla organu nadzorczego w sytuacji wszczynania lub prowadzenia czynności kontrolnych.